• Welkom op
onze school!
  • Meer dan
leren alleen!
  • Waar praten, werken, spelen 
en vieren samen gaan.

Welkom op
onze school!

Meer dan
leren alleen!

Waar praten, werken, spelen
en vieren samen gaan.

STAMGROEPEN

Wij werken met 11 stamgroepen. Een stamgroep bestaat uit 3 jaargroepen. Zo zijn alle kinderen een keer jongste, middelste en oudste in een groep. Dit doen wij omdat de verschillen er mogen zijn; in leeftijd, in ontwikkeling, in spel en in talenten. Net als in een gezin. In de stamgroep leren kinderen elkaar helpen, van elkaar te leren en hun eigen ontwikkeling op waarde te schatten.

De stamgroep wisselt ieder jaar van samenstelling: er komen nieuwe kinderen bij en anderen gaan door naar de volgende bouw of het vervolgonderwijs.

Aan het begin van het schooljaar kiest elke groep een naam, deze wordt tijdens de eerste viering van het jaar gepresenteerd. 

Een stamgroep heeft maximaal twee stamgroepleiders.

Sint Paulusschool     Julianalaan 40, 8932 AB Leeuwarden     t 058 - 212 64 80     directie@sintpaulusschool.nl