• Welkom op
onze school!
  • Meer dan
leren alleen!
  • Waar praten, werken, spelen 
en vieren samen gaan.

Welkom op
onze school!

Meer dan
leren alleen!

Waar praten, werken, spelen
en vieren samen gaan.

UW KIND AANMELDEN

Kinderen kunnen instromen op de Sint Paulusschool via de kinderopvang, de speelleergroep of de basisschool. Wij nodigen ouders van harte uit voor een rondleiding door de school. U kunt telefonisch een afspraak hiervoor maken via 058-2126480. Een mail sturen naar info@sintpaulusschool.nl kan natuurlijk ook.
.
De aanmeldingsprocedure verloopt als volgt:

Speelleergroepen 2-3 jaar Basisschool 4 - 12 jaar Buitenschoolse opvang
Kennismaking en rondleiding Sinne Kennismaking en rondleiding met directeur school Kennismaking en rondleiding 
Inschrijving via website Sinne Voornemen tot aanmelden kenbaar maken op de basisschool Inschrijving via website Sinne
Plaatsingsovereenkomst en betaling via Sinne Intake gesprek en plaatsingsprocedure school Plaatsingsovereenkomst en betaling via Sinne
 
  Inschrijving  
Wennen en start Wennen en start Wennen en start

 

Sint Paulusschool     Julianalaan 40, 8932 AB Leeuwarden     t 058 - 212 64 80     directie@sintpaulusschool.nl