• Welkom op
onze school!
  • Meer dan
leren alleen!
  • Waar praten, werken, spelen 
en vieren samen gaan.

Welkom op
onze school!

Meer dan
leren alleen!

Waar praten, werken, spelen
en vieren samen gaan.

INSCHRIJVEN

Fijn dat u belangstelling hebt voor onze school. U bent van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek en een rondleiding. 
U kunt de school bellen of een mailtje sturen naar directie@sintpaulusschool.nl 

Mocht u besluiten om uw kind op de Sint Paulusschool te plaatsen dan volgt er een uitgebreid intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt het inschrijfformulier ingevuld. Dit moet door beide ouders worden ondertekend alvorens wij de inschrijving definitief kunnen maken. Ook wordt er altijd toestemming gevraagd om dossiergegevens op te vragen bij de vorige school (in het geval van zij-instromers), of bij de speelleergroepen of het kinderdagverblijf.
Aan de hand van de ontvangen informatie wordt er bekeken of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.
 
U kunt ook een contactkaartje invullen, deze liggen bij de hoofdingang en bij Kinderopvang Sinne. 

 

Sint Paulusschool     Julianalaan 40, 8932 AB Leeuwarden     t 058 - 212 64 80     directie@sintpaulusschool.nl