• Welkom op
onze school!
  • Meer dan
leren alleen!
  • Waar praten, werken, spelen 
en vieren samen gaan.

Welkom op
onze school!

Meer dan
leren alleen!

Waar praten, werken, spelen
en vieren samen gaan.

VOOR HET EERST NAAR SCHOOL

Kinderen gaan vanaf hun vierde jaar naar de basisschool. Als uw kind na de aanmeldprocedure geplaatst is op de school, plant de leerkracht in overleg met de ouders maximaal 10 dagdelen in waarop het kind kan komen kennismaken.

Dit kennismaken gebeurt in de weken voor uw kind vier jaar wordt. De kinderen komen vrijwel altijd de dag nadat ze hun vierde verjaardag thuis of bij de speelleergroepen/kinderopvang gevierd hebben op school.

Kinderen die van een andere school komen mogen een dagdeel meedraaien met hun nieuwe groep.

Sint Paulusschool     Julianalaan 40, 8932 AB Leeuwarden     t 058 - 212 64 80     directie@sintpaulusschool.nl