• Welkom op
onze school!
  • Meer dan
leren alleen!
  • Waar praten, werken, spelen 
en vieren samen gaan.

Welkom op
onze school!

Meer dan
leren alleen!

Waar praten, werken, spelen
en vieren samen gaan.

PRATEN, WERKEN, SPELEN EN VIEREN

Samen praten, samen werken, samen spelen én samen vieren vormen de basis van onze school.

De kring is de basis van waaruit wij plannen, praten en presenteren. De plek waarin ieder kind zich leert uiten, luisteren en een mening te vormen. Samen praten als basis van samen leven.

Wij werken samen in blokken en instructie. Ieder kind werkt zelfstandig en leert verantwoordelijk te zijn voor wat ze moeten en willen leren én wanneer ze om hulp vragen.

Wij leren niet alleen uit de boeken. Bij ons probeer en leer je wat je met je kennis kan doen.

Met samen spelen gaat ook het leren door. Wij leren rekening houden met elkaar, overleggen en beslissen. En spelenderwijs brengen wij samen wat wij met het hoofd en hart hebben geleerd.

Door samen te vieren verbinden wij ons met elkaar. Wij openen en sluiten af. Wij delen prestaties en gevoelens, bijzondere en stille momenten, vaststaand of spontaan. Met samen vieren maken wij de cirkel steeds weer rond.
 

Sint Paulusschool     Julianalaan 40, 8932 AB Leeuwarden     t 058 - 212 64 80     directie@sintpaulusschool.nl