• Welkom op
onze school!
  • Meer dan
leren alleen!
  • Waar praten, werken, spelen 
en vieren samen gaan.

Welkom op
onze school!

Meer dan
leren alleen!

Waar praten, werken, spelen
en vieren samen gaan.

BASISPRINCIPES JENAPLANONDERWIJS

Een Jenaplanschool is ervaringsgericht

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren door middel van ervaren. Door dingen te ervaren raken ze enthousiast en gemotiveerd om te leren over dat geen wat er om zich heen gebeurt.


Een Jenaplanschool is ontwikkelingsgericht

Kinderen uitdagen om verschillende competenties te ontwikkelen en grenzen te verleggen. Leren te leren, ontwikkeling stimuleren, doordachte leerstofkeuze en de zone van nabije ontwikkeling (het aanspreken van het kind op een niveau dat net buiten bereik is van wat een kind op eigen kracht kan) laten ervaren.

Een Jenaplanschool is wereldoriënterend

Het uitgangspunt hierbij is het ontdekkend en onderzoekend bezig zijn. Dit gebeurt vaak in een projectvorm. Kinderen luisteren naar, werken en spelen met verhalen, stellen vragen en zoeken zelf de antwoorden. Zo wordt de wereld steeds ruimer voor het kind en wordt de meningsvorming gestimuleerd.
 
Een Jenaplanschool is kritisch

Jenaplanonderwijs stimuleert kinderen om kritisch te denken. Kritisch naar zichzelf, naar anderen, naar de samenleving. Zo willen wij werken aan een humane en ecologische duurzame samenleving.
 
Een Jenaplanschool is coöperatief

Jenaplanonderwijs is gericht op het samen werken, samen spelen, samen beslissen en zorg dragen voor elkaar. Dit geldt niet alleen voor de kinderen maar ook voor de ouders. Uitgangspunt is: leren is sociaal leren, samen problemen oplossen, samen evalueren en samen door middel van diverse vormen communiceren.
 
Een Jenaplanschool is zinzoekend

Een jenaplanschool geeft gericht aandacht aan levensbeschouwelijke en existentiële vragen, aan zingeving. Dat kan meer passief luisteren zijn (verhalen, symbolen en rituelen, gebed en meditatie). Het kan ook actiever handelen zijn (je inzetten voor anderen).  Ook samen nadenken over zin-vragen, religieuze en niet religieuze zin-ervaring horen bij zinzoekend zijn.
 
Meer informatie over het jenaplanonderwijs is te vinden op de website van de Nederlands Jenaplanvereniging,  zie www.jenaplan.nl
 

Sint Paulusschool     Julianalaan 40, 8932 AB Leeuwarden     t 058 - 212 64 80     directie@sintpaulusschool.nl