• Welkom op
onze school!
  • Meer dan
leren alleen!
  • Waar praten, werken, spelen 
en vieren samen gaan.

Welkom op
onze school!

Meer dan
leren alleen!

Waar praten, werken, spelen
en vieren samen gaan.

WIJ ZIJN EEN JENAPLANSCHOOL

Het Jenaplanonderwijs is gebaseerd op de ideeën en inzichten van Peter Petersen (1884-1952). Hij was één van de onderwijsvernieuwers die zich afzette tegen de klassieke school, omdat die geen rekening hield met het feit dat alle kinderen naar aanleg en tempo verschillen. Petersen hechtte veel waarde aan het opvoeden in groepsverband. Naar zijn idee moesten kinderen van jongs af aan leren omgaan met de samenleving. De samenleving van later zou door het kind in allerlei situaties geoefend moeten worden:

  • Door anderen te helpen
  • Zelf geholpen te worden
  • Constructieve kritiek te geven en te ontvangen.


Een school moet dus ruimte bieden voor individuele ontplooiing naast het optimaal functioneren van de groep. Zelfstandig werken moeten worden afgewisseld met groepsopdrachten.

Sint Paulusschool     Julianalaan 40, 8932 AB Leeuwarden     t 058 - 212 64 80     directie@sintpaulusschool.nl