• Welkom op
onze school!
  • Meer dan
leren alleen!
  • Waar praten, werken, spelen 
en vieren samen gaan.

Welkom op
onze school!

Meer dan
leren alleen!

Waar praten, werken, spelen
en vieren samen gaan.

SCHOOLTIJDEN

De Sint Paulusschool werkt met een continurooster.

De tijden zijn als volgt voor alle groepen:

  • maandag t/m donderdag van 8.30 tot 14.15 uur

  • vrijdag van 8.30 t/m 12.30 uur


Sinne kinderopvang verzorgt de BuitenSchoolse Opvang (BSO).

Sint Paulusschool     Julianalaan 40, 8932 AB Leeuwarden     t 058 - 212 64 80     directie@sintpaulusschool.nl