• Welkom op
onze school!
  • Meer dan
leren alleen!
  • Waar praten, werken, spelen 
en vieren samen gaan.

Welkom op
onze school!

Meer dan
leren alleen!

Waar praten, werken, spelen
en vieren samen gaan.

VIERINGEN EN FEESTEN

Vieringen zijn op onze school een belangrijk onderdeel van het programma. Het kind ervaart zo dat het deel uitmaakt van een gemeenschap. Bij vieringen gaat het niet alleen om feesten zoals verjaardag en kerst. Bezinningsbijeenkomsten, bijvoorbeeld naar aanleiding van een droevige gebeurtenis, vallen er ook onder.

Wij hebben één gezamenlijke viering per week op de vrijdagochtend van 11.15 – 11.45 uur. Dat zijn de schoolvieringen waarbij de viering door kinderen van één stamgroep wordt verzorgd.  Daarnaast zijn er clustervieringen, waarbij kinderen uit verschillende stamgroepen de viering verzorgen. De vieringen staan op de kalender zodat u kunt zien wanneer de groep van uw kind aan de beurt is.

Ouders zijn van harte welkom om naar de vieringen in het hart van de school (speellokaal) te komen kijken.

Sint Paulusschool     Julianalaan 40, 8932 AB Leeuwarden     t 058 - 212 64 80     directie@sintpaulusschool.nl